مدرسه این دید
مدرسه این دید
آموزش طراحی صحنه

طراحی صحنه

این کارگاه شامل سه ترم است.مقدماتی، ميانی و پيشرفته.

در دوره مقدماتی كه کاملا بصورت تئوری است، هنرجو با تاريخ احداث سالن های تئاتر از يونان تا كنون و امكانات آنها آشنا می شود. در ادامه مولفه های طراحی صحنه، سبك هاي طراحی صحنه، آشنايی با آثار بزرگان طراحی صحنه جهان، تحلیل، ايده يابی و فرايند طراحی صحنه تئاتر، تدريس می شود.

دوره ميانی از دو بخش تئوری و عملی برخوردار است. در بخش تئوری سبك هاي معماری از كلاسيك يونان تا امروز تدريس مي شود. در بخش دوم، هنرجو موظف است در هر جلسه بر اساس سبك تدريس شده در جلسه قبل يك اسكيس نمای صحنه طراحی كند. اين اسكيس ها در كلاس به نمايش درآمده و نقائص آنها را رفع می شوند. شیوه تدریس در این کلاس بر اساس دفتر اسکیس نمای صحنه پردازی (SDE) خواهد بود.

دوره پيشرفته كاملا عملی است و بر اساس شیوه تدریس لگوی طراحی صحنه (SDL) برگزار می شود. در این دوره هنرجویان، پس از انتخاب یک نمایشنامه، با استفاده از لگوی طراحی صحنه و دفتر پلان طراحی صحنه (SDP) مبادرت به صحنه پردازی کرده و در نهایت یکی از طرح ها به مرحله نهایی رسیده و هنرجو آن را به طراحی صحنه نهایی نمایش انتخابی خود تبدیل می کند. اسکیس، پلان و نما از دستاوردهای این دوره خواهد بود.

دوره آموزش طراحی صحنه

مشخصات دوره

  • مُدرس دوره:
  • طول دوره: 12 جلسه / 36 ساعت
  • روز و ساعت برگزاری: روزهای فرد
  • سیستم کلاس: آنلاین-حضوری
  • اعطای گواهی پایان دوره

indeed school

کلیه حقوق برای مدرسه این دید محفوظ است


طراحی و پشتیبانی : باسط وب